โรงเรียนอนุบาล พินิจวิทยาลำปาง
 
รายชื่อผู้บริหาร
รายนามบุคลากร
กิจกรรมประจำวัน
ระเบียบการรับนักเรียนใหม่
   
 
ประกาศรับสมัคร นักเรียนปีการศึกษา 2563..
 
 
รร.พินิจวิทยา
เทคนิคการเลี้ยงลูก
เรื่องน่ารู้สำหรับคุณแม่
โรงเรียนพ่อแม่
The Asianparent
 
 
View My STAT

 

 

 
ทัศนศึกษา อนุบาล ๒ ปี 2563 ห้อง 2/1-2/2
ทัศนศึกษา อนุบาล1 ปี 2563
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2563
หนูน้อยนักสร้างสรรค์ ระบายสีภาพ ร.10
ตรวจติดตามและกำกับการให้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปี2563
หาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน 2563