โรงเรียนอนุบาล พินิจวิทยาลำปาง
 
รายชื่อผู้บริหาร
รายนามบุคลากร
กิจกรรมประจำวัน
ระเบียบการรับนักเรียนใหม่
   
 
ประกาศรับสมัคร นักเรียนปีการศึกษา 2563..
 
 
รร.พินิจวิทยา
เทคนิคการเลี้ยงลูก
เรื่องน่ารู้สำหรับคุณแม่
โรงเรียนพ่อแม่
The Asianparent
 
 
View My STAT
 

โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง

ตั้งอยู่เลขที่ 144 ถนนรอบเวียง  ตำบลสวนดอก 

อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง 52100

เบอร์โทร 054-231803,054-231804,054-322407

โทรสาร 054-231803

E-mail : anubanpinitlp@gmail.com

https://www.facebook.com/anubanpinitlp

 

 
Copyright 2015 By AnuBal Pinit Lampang School