โรงเรียนอนุบาล พินิจวิทยาลำปาง
 
รายชื่อผู้บริหาร
รายนามบุคลากร
กิจกรรมประจำวัน
ระเบียบการรับนักเรียน
   
 
ประกาศรับสมัคร นักเรียนปีการศึกษา 2564..
 
 
รร.พินิจวิทยา
เทคนิคการเลี้ยงลูก
เรื่องน่ารู้สำหรับคุณแม่
โรงเรียนพ่อแม่
The Asianparent
 
 
View My STAT

 

 

 

 

 
วันสถาปนาโรงเรียน 2564
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ตรวจติดตามและกำกับการให้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปี2564
ครูดีเด่น
การตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2564
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2564
 
 

 
Copyright 2015 By AnuBal Pinit Lampang School