โรงเรียนอนุบาล พินิจวิทยาลำปาง
 
รายชื่อผู้บริหาร
รายนามบุคลากร
กิจกรรมประจำวัน
ระเบียบการรับนักเรียนใหม่
   
 
ประกาศรับสมัคร นักเรียนปีการศึกษา 2563..
 
 
รร.พินิจวิทยา
เทคนิคการเลี้ยงลูก
เรื่องน่ารู้สำหรับคุณแม่
โรงเรียนพ่อแม่
The Asianparent
 
 
View My STAT
กลุ่มงานทัตกรรมโรงพยาบาลลำปาง ตรวจฟันนักเรียนทุกระดับชั้น วันที่ 15 ตุลาคม 2563
กลุ่มงานทัตกรรมโรงพยาบาลลำปาง ตรวจฟันนักเรียนทุกระดับชั้น วันที่ 15 ตุลาคม 2563
โครงงานพิซซ่าแสนอร่อย อนุบาล 3/5
โครงงานพิซซ่าแสนอร่อย อนุบาล 3/5
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเด็กน้อย
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเด็กน้อย
พินิจเนอสเซอรี่ (โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง)
พินิจเนอสเซอรี่ (โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง)
โครงการธรรมะกับเด็กปฐมวัย อนุบาล 2/3 ทำบุญวัดเมืองศาสน์
โครงการธรรมะกับเด็กปฐมวัย อนุบาล 2/3 ทำบุญวัดเมืองศาสน์
โครงงานข้าวโพดอบเนยแฟนซีแสนอร่อย อนุบาล 3/3
โครงงานข้าวโพดอบเนยแฟนซีแสนอร่อย อนุบาล 3/3
กิจกรรมโยคะ
กิจกรรมโยคะ
ลสถานศึกษาปลอดภัย Best School Award ประจำปี 2563
ลสถานศึกษาปลอดภัย Best School Award ประจำปี 2563
โครงการหนูน้อยเรียนรู้ สู่ความปลอดภัย
โครงการหนูน้อยเรียนรู้ สู่ความปลอดภัย
รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย Best School Award ประจำปี 2563 วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563
รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย Best School Award ประจำปี 2563 วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563
โครงการหนูน้อยปลอดภัยห่างไกลโรค
โครงการหนูน้อยปลอดภัยห่างไกลโรค
ทัศนศึกษา อนุบาล ๒ ปี 2563 ห้อง 2/1-2/2
ทัศนศึกษา อนุบาล ๒ ปี 2563 ห้อง 2/1-2/2
ทัศนศึกษา อนุบาล1 ปี 2563
ทัศนศึกษา อนุบาล1 ปี 2563
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2563
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2563
หนูน้อยนักสร้างสรรค์ ระบายสีภาพ ร.10
หนูน้อยนักสร้างสรรค์ ระบายสีภาพ ร.10
ตรวจติดตามและกำกับการให้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปี2563
ตรวจติดตามและกำกับการให้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปี2563
หาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน 2563
หาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน 2563
ศึกษานิเทศจากสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดลำปาง มานิเทศการจัดการสอนและการเฝ้าระวังโรคติดต่อโควิด 19
ศึกษานิเทศจากสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดลำปาง มานิเทศการจัดการสอนและการเฝ้าระวังโรคติดต่อโควิด 19
บรรยากาศการเปิดเทอม 1/2563
บรรยากาศการเปิดเทอม 1/2563
การตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียน
การตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียน
โครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย
โครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย
โครงการทัศนศึกษา อนุบาล 1 นั่งรถม้าชมเมือง
โครงการทัศนศึกษา อนุบาล 1 นั่งรถม้าชมเมือง
โครงการทัศนศึกษา อนุบาล 2 มิวเซียมลำปาง
โครงการทัศนศึกษา อนุบาล 2 มิวเซียมลำปาง
โครงการทัศนศึกษา อนุบาล 3 พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์
โครงการทัศนศึกษา อนุบาล 3 พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์
กิจกรรมงานคืนสู่เหย้าชาว พ.ว. 2563
กิจกรรมงานคืนสู่เหย้าชาว พ.ว. 2563
กิจจกรรมวันเด็ก 11 ม.ค.63
กิจจกรรมวันเด็ก 11 ม.ค.63
กิจกรรมวันเด็ก 2563
กิจกรรมวันเด็ก 2563