โรงเรียนอนุบาล พินิจวิทยาลำปาง
 
รายชื่อผู้บริหาร
รายนามบุคลากร
กิจกรรมประจำวัน
ระเบียบการรับนักเรียน
   
 
ประกาศรับสมัคร นักเรียนปีการศึกษา 2564..
 
 
รร.พินิจวิทยา
เทคนิคการเลี้ยงลูก
เรื่องน่ารู้สำหรับคุณแม่
โรงเรียนพ่อแม่
The Asianparent
 
 
View My STAT
วันสถาปนาโรงเรียน 2564
วันสถาปนาโรงเรียน 2564
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ตรวจติดตามและกำกับการให้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปี2564
ตรวจติดตามและกำกับการให้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปี2564
ครูดีเด่น
ครูดีเด่น
การตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2564
การตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2564
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2564
นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดลำปาง
นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดลำปาง

 
Copyright 2015 By AnuBal Pinit Lampang School