โรงเรียนอนุบาล พินิจวิทยาลำปาง
 
รายชื่อผู้บริหาร
รายนามบุคลากร
กิจกรรมประจำวัน
ระเบียบการรับนักเรียน
   
 
ประกาศรับสมัคร นักเรียนปีการศึกษา 2564..
 
 
รร.พินิจวิทยา
เทคนิคการเลี้ยงลูก
เรื่องน่ารู้สำหรับคุณแม่
โรงเรียนพ่อแม่
The Asianparent
 
 
View My STAT
 

ประกาศรับสมัคร นักเรียนปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัคร นักเรียนปีการศึกษา 2564
ประเภท : สาระน่ารู้

 

รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 เวลา 08.30 - 16.00 น.

 
   
1. การรับนักเรียน

Audemars Piguet Replica

          1.1 อายุ            

                -  ระดับเตรียมอนุบาลและชั้นเด็กเล็ก รับอายุตั้งแต่ 1 ปี 6 เดือน - 3 ปี
  
                 - ระดับอนุบาล 1 - 3   รับอายุตั้งแต่ 3 - 5 ปี
 

   

 

 

       1.2 เพศ  

 

 

 

 

            ชาย - หญิง   

 

 

     1.3 ประเภทนักเรียน

 

 

                                   ไป - กลับ

 

 

 2. หลักฐานการรับสมัคร

 

 

         2.1 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาสมัครด้วยตนเอง  

 

 

 

       2.2 สำเนาสูติบัตรเด็กนักเรียน                                 1  ฉบับ  

 

 

       2.3 สำเนาทะเบียนบ้านเด็กนักเรียน บิดา มาดา         1  ฉบับ

 

 

       2.4 สำเนาบัตรประชาชนบิดา  มารดา                       1  ฉบับ           

 

       2.5 รูปถ่ายนักเรียน 2 นิ้ว                                          3   ใบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-01-04

 
Copyright 2015 By AnuBal Pinit Lampang School swiss replica watches