รายชื่อผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร

นายธนวรรต  ฮั่นเกียรติพงษ์

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง

 

นางสาวทิณรา    ชุ่มวงค์

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง

นางถนอมศรี  ฮั่นเกียรติพงษ์

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง