ระเบียบการรับนักเรียนใหม่

 
ระเบียบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566
 
โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง
 
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 - 16.00 น.
 
หรือ กรอกใบสมัครออนไลน์ แสกนผ่านคิวอาร์โค้ด

 

 
1. การรับนักเรียน
 
1.1 อายุ
            - ระดับเตรียมอนุบาลและชั้นเด็กเล็ก(พินิจเนอสเซอรี่) รับอายุตั้งแต่ 1 ปี 6 เดือน - 3 ปี
            - ระดับอนุบาล 1 รับอายุตั้งแต่ 3 ปี ณ วันที่ 16 พ.ค.2566
            - ระดับอนุบาล 2 รับอายุตั้งแต่ 4 ปี ณ วันที่ 16 พ.ค.2566
            - ระดับอนุบาล 3 รับอายุตั้งแต่ 5 ปี ณ วันที่ 16 พ.ค.2566
 
1.2 เพศ
            ชาย - หญิง
 
1.3 ประเภทนักเรียน
            ไป - กลับ
 
2. หลักฐานการรับสมัคร
    2.1 สำเนาสูติบัตรเด็กนักเรียน                                              1  ฉบับ
    2.2 สำเนาทะเบียนบ้านเด็กนักเรียน บิดา มาดา                    1  ฉบับ
    2.3 สำเนาบัตรประชาชนบิดา  มารดา                                   1  ฉบับ
    2.4 รูปถ่าย 2 นิ้ว                                                                    3 ใบ 

 

3. การชำระค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
3.1 ชำระเมื่อทำการมอบตัวนักเรียน
3.2 รายเดือนเนอสเวอรี่ชำระทุก ๆ เดือน ภายในสัปดาห์แรกของเดือนนั้น ๆ
 
 
4. เวลาเรียน
    4.1 เรียนสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์
    4.2 เปิดทำการสอน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.30 น.
    4.3 การเรียน แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน
             - ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม - 6 ตุลาคม ของทุกปี
             - ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน - 10 มีนาคม ของทุกปี
 
 
5. วันหยุด
             หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 
 
6. การลา
         การลาพัก ลาป่วย ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบทุกครั้งที่มีการลา  สำหรับการลาออกต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี มิฉะนั้นจะต้องชำระค่าเล่าเรียนภาคต่อไปให้กับโรงเรียน การลาป่วย ต้องให้เด็กหยุดพักรักษาตัวจนกว่าจะหายเสียก่อนจึงจะให้ไปโรงเรียนได้ โดยเฉพาะการป่วยเป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายเชื้อให้แก่เด็กอื่น ๆ ได้
 
 

7.การแต่งกาย

7.1 นักเรียนชาย

            - เสื้อแขนสั้น สีเทาขลิบแดง คอปกทหารเรือขลิบแดง
            - มีโบว์สีแดงติดที่คอเสื้อ
            - กางเกงขาสั้นสีแดง
            - กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายมีรูปดอกบัว เครื่องหมายของโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง
              บนกระเป๋าเสื้อ และปักชื่อนักเรียนเหนือกระเป๋าเสื้อด้วยไหมสีแดง
            - ด้านขวาปักอักษรย่อชื่อโรงเรียน "อ.พ.ว." ด้วยไหมสีแดง และหมายเลขประจำตัว
            - รองเท้าสีดำ ถุงเท้าสีขาว
 
 
7.2 นักเรียนหญิง
            - เสื้อแขนสั้น สีเทาขลิบแดง คอปกทหารเรือขลิบแดง
            - มีโบว์สีแดงติดที่คอเสื้อ
            - กระโปรงสีแดง จีบรอบตัว
            - กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายมีรูปดอกบัว เครื่องหมายของโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
              บนกระเป๋าเสื้อ และปักชื่อนักเรียนเหนือกระเป๋าเสื้อด้วยไหมสีแดง
             - ด้านขวาปักอักษรย่อชื่อโรงเรียน "อ.พ.ว." ด้วยไหมสีแดง และ
               หมายเลขประจำตัว
            - รองเท้าสีดำ ถุงเท้าสีขาว
7.3 ชุดพื้นเมือง
                 เสื้อพื้นเมืองสีแดง มีตราประจำโรงเรียนที่อกเสื้อ กางเกงพื้นเมืองขายาว  สีเทา รองเท้าสีดำ ถุงเท้าขาว
7.4 ชุดพลศึกษา
                  กางเกงวอร์มขายาวสีเทาขลิบแดง เสื้อโปโลสีแดงขลิบเทา มีตราประจำ โรงเรียนที่อกเสื้อ รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าขาว
7.5 กำหนดการแต่งกาย
            - ทุกวันจันทร์ วันอังคาร  แต่งชุดนักเรียน
            - ทุกวันพุธ แต่งชุดพลศึกษาของโรงเรียน
            - วันพฤหัสบดี  ชุดธรรมดา
            - ทุกวันศุกร์ แต่งชุดพื้นเมือง
 
 
8. การฝากเลี้ยงช่วงเย็น
     8.1 การฝากเลี้ยงช่วงเย็นเวลา 16.00-17.00 น.       คนละ 400 บาท/เดือน
 
 
9. รถรับ - ส่งของโรงเรียน 
      ค่ารถโรงเรียน                             คนละ 800 บาท/เดือน