โรงเรียนอนุบาล พินิจวิทยาลำปาง
 
รายชื่อผู้บริหาร
รายนามบุคลากร
กิจกรรมประจำวัน
ระเบียบการรับนักเรียน
   
 
ประกาศรับสมัคร นักเรียนปีการศึกษา 2564..
 
 
รร.พินิจวิทยา
เทคนิคการเลี้ยงลูก
เรื่องน่ารู้สำหรับคุณแม่
โรงเรียนพ่อแม่
The Asianparent
 
 
View My STAT
 

กิจกรรมประจำวัน

กิจกรรมประจำวัน
 07.00-08.00   รับนักเรียน
08.00-08.20   กิจกรรมหน้าเสาธง
08.20-08.40   กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
08.40-09.00   กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์
09.00-09.20   ดื่มนม และรับประทานอาหารว่าง
09.20-09.40   กิจกรรมสร้างสรรค์
09.40-10.00   กิจกรรมเสรี
10.10-10.30   กิจกรรมกลางแจ้ง
10.30-12.00   พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00-13.30   นอนพักผ่อน 
13.30-14.30   ตื่นนอนและรับประทานอาหารว่าง
14.30-15.30   กิจกรรมเกมการศึกษาเตรียมตัวกลับบ้าน

 
Copyright 2015 By AnuBal Pinit Lampang School