โรงเรียนอนุบาล พินิจวิทยาลำปาง
 
รายชื่อผู้บริหาร
รายนามบุคลากร
กิจกรรมประจำวัน
ระเบียบการรับนักเรียน
   
 
ประกาศรับสมัคร นักเรียนปีการศึกษา 2564..
 
 
รร.พินิจวิทยา
เทคนิคการเลี้ยงลูก
เรื่องน่ารู้สำหรับคุณแม่
โรงเรียนพ่อแม่
The Asianparent
 
 
View My STAT
 

ระเบียบการรับนักเรียน

 

โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง

 

 

 

 

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

 

 

 

ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

 

เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

เวลา 08.30 - 16.00 น.

 

 
1. การรับนักเรียน
1.1 อายุ
            - ระดับเตรียมอนุบาลและชั้นเด็กเล็ก รับอายุตั้งแต่ 1 ปี 6 เดือน - 3 ปี
            - ระดับอนุบาล 1 - 3 รับอายุตั้งแต่ 3 - 5 ปี
 
1.2 เพศ
            ชาย - หญิง
 
1.3 ประเภทนักเรียน
            ไป - กลับ
 
2. หลักฐานการรับสมัคร
2.1 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาสมัครด้วยตนเอง
2.2 สำเนาสูติบัตรเด็กนักเรียน                                            1  ฉบับ
2.3 สำเนาทะเบียนบ้านเด็กนักเรียน บิดา มาดา                    1  ฉบับ
2.4 สำเนาบัตรประชาชนบิดา  มารดา                                  1  ฉบับ
2.5 รูปถ่าย 2 นิ้ว                                                               3 ใบ 

IWC Replica

3. การชำระค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
3.1 ชำระเมื่อทำการมอบตัวนักเรียน
3.2 รายเดือนเนอสเวอรี่ชำระทุก ๆ เดือน ภายในสัปดาห์แรกของเดือนนั้น ๆ
 
4. เวลาเรียน
4.1 เรียนสัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์
4.2 เปิดทำการสอน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.30 น.
4.3 การเรียน แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน
             - ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม - 6 ตุลาคม ของทุกปี
             - ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน - 10 มีนาคม ของทุกปี
 
 
5. วันหยุด
             หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 
 
6. การลา
              ารลาป่วย ลาพัก ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ครูประจำชั้นหรือทางโรงเรียนทราบทุกครั้ง
 
 

 7.การแต่งกาย

 

7.1 นักเรียนชาย
            - เสื้อแขนสั้น สีเทาขลิบแดง คอปกทหารเรือขลิบแดง
            - มีโบว์สีแดงติดที่คอเสื้อ
            - กางเกงขาสั้นสีแดง
            - กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายมีรูปดอกบัว เครื่องหมายของโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง
              บนกระเป๋าเสื้อ และปักชื่อนักเรียนเหนือกระเป๋าเสื้อด้วยไหมสีแดง
            - ด้านขวาปักอักษรย่อชื่อโรงเรียน "อ.พ.ว." ด้วยไหมสีแดง และหมายเลขประจำตัว
            - รองเท้าสีดำ ถุงเท้าสีขาว
 
 
7.2 นักเรียนหญิง
            - เสื้อแขนสั้น สีเทาขลิบแดง คอปกทหารเรือขลิบแดง
            - มีโบว์สีแดงติดที่คอเสื้อ
            - กระโปรงสีแดง จีบรอบตัว
            - กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายมีรูปดอกบัว เครื่องหมายของโรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา
              บนกระเป๋าเสื้อ และปักชื่อนักเรียนเหนือกระเป๋าเสื้อด้วยไหมสีแดง
             - ด้านขวาปักอักษรย่อชื่อโรงเรียน "อ.พ.ว." ด้วยไหมสีแดง และ
               หมายเลขประจำตัว
            - รองเท้าสีดำ ถุงเท้าสีขาว
7.3 ชุดพื้นเมือง
                 เสื้อพื้นเมืองสีแดง มีตราประจำโรงเรียนที่อกเสื้อ กางเกงพื้นเมืองขายาว  สีเทา รองเท้าสีดำ ถุงเท้าขาว
7.4 ชุดพลศึกษา
                  กางเกงวอร์มขายาวสีเทาขลิบแดง เสื้อโปโลสีแดงขลิบเทา มีตราประจำ โรงเรียนที่อกเสื้อ รองเท้าผ้าใบสีขาว ถุงเท้าขาว
7.5 กำหนดการแต่งกาย
            - ทุกวันจันทร์ วันอังคาร และวันพฤหัสบดี แต่งชุดนักเรียน
            - ทุกวันพุธ แต่งชุดพลศึกษาของโรงเรียน
            - ทุกวันศุกร์ แต่งชุดพื้นเมือง
 
 
8. การฝากเลี้ยงช่วงเย็น
        การฝากเลี้ยงช่วงเย็นเวลา 16.00-17.00 น.       คนละ 400 บาท/เดือน
 
 
9. รถรับ - ส่งของโรงเรียน 
      ค่ารถโรงเรียน                             คนละ 700 บาท/เดือน

 
Copyright 2015 By AnuBal Pinit Lampang School swiss replica watches